Till rövarspråk:Från rövarspråk (beta):Till i-språket:Slumpa vokaler:Till inte-R-språket: