Torsten jagade en vit bäver i finska viken därför att Runar besökte sin döda granne i Ryssland