Egon lade bacon i Moskva därför att Åke skaffade sig kärnvapen utan större problem