Ernst ryckte av Sverkers pubishår tack vare kristendomen därför att Alf reste tält på stubben